ОНЕЗИ ЛОДКИ…

Катя Николова

***
Онези лодки, които ни чакат на брега
разговарят с луната…
Онези стъпки, които сме оставили
ни викат да се върнем обратно…
И тази зима ще нагърби кожуха си.
Ще поеме път към планината.
Ще се вихри пролетен цветопад,
пролетни дъждове ще измият
калните улици.
И… накрая лятото
ще хукне след пъстрите рокли
към плажа, където белите лодки
ни чакат.
Пеперудено лято…


СУХОВЕИ

Суховеи навяват тъжни есенни нотки.
Вик на жерав се носи от далечни ята
и кънти тишината
в този августовски делник
там, където в полята маранята трепти.
Суховеите пеят леки нежни рапсодии
и полюшват тревите,
и въртят ги във валс.
Две сърни прекосяват самотата
и гонят някакъв лунен мираж!