ТРИСТИШИЯ

Григорий Петников

превод: Георги Ангелов

Из «Пусть трудятся стихи» (1972)

*
…Само без да се откъсваме
от родната земя,
можем да се сближим с небето.

*
…И досега не е разпръснат
гъстият и страшен дим
в изгорените села на Хатин и Виетнам.

*
Пролет: о, колко гласни!
Вдигнах глава: А-а!.. Лястовичка на жицата.
И се спогледахме.