ИЗ СБОРНИКА „СВЕТЕНЕ”

Андрес Неуман

превод: Литературен свят

I
Без емоции няма разказ.

II
Краткостта не може да се измери с линийка, тя има свои собствени параметри.

III
В сградата на разказа детайлите са опорни стълбове, а сюжетът - керемиден покрив.

IV
Красотата в разказа трябва да бъде обоснована, но самото обосноваване трябва да бъде красиво. Прилагателните трябва да се хвърлят в разказа, както семена в земята.

V
Единството на действието не означава, че всичко в разказа трябва да се подчинява на едно нещо. Разсейвайки вниманието, ти само го съсредоточаваш върху главното.

VII
Персонажите се появяват в разказа почти случайно, изживяват живота си пред нашите очи и… остават да живеят вечно.

VIII
Нищо не е по-тривиално за разказа от многозначителния диалог.

IX
Добрият сюжет никога не губи и минута сюжетно време напразно.

X
Не трябва да се страхуваме от описанията, те не са отклонение от пътя, а най-късият път към целта.

XI
Разказът сам знае кога завършва и дава да се разбере за това - обикновено дълго преди да се пресъхнали празните думи на разказвача.

2006