ГАБРОВО - ЧАСТ ОТ „ЛИТЕРАТУРНОТО ТУРНЕ” НА ПИСАТЕЛКАТА ИВАНКА ДЕНЕВА

След представяне новите книги на Иванка Денева в Сливен, гр. Лайден (Нидерландия), Бургас и др., и творците на Габрово се запознаха с художествения й свят. Авторката гостува по покана на Габровското писателско дружество, обединило пишещите хора от балканските градове на региона, членуващи във всички творчески съюзи.
Срещата на тема „България” в Габрово се състоя в конферентната зала на библиотеката на Техническия университет - по покана на председателя на писателското сдружение, д-р инж. Христо Мандев и г-жа Росица Кънева. Заглавието на една от книгите й - „Енигмата на времето”, бе подтема на събитието, отвеждаща към тематичните търсения и на всички нейни творби, синтезирали отликите на „историческото време” в различните епохи и периоди на българското живеене.
Наред с авторите, за да подкрепят творчески Иванка Денева, в Габрово присъстваха и доц. д-р инж. Станимир Садинов - ръководител на катедрата „Комуникационна техника и технологии” в Техническия университет и д-р инж. Георги Метев (виден конструктор и носител на наградата „просветител” и „велик българин” на Сдружение „Велика Болгария”), Д. Койчева (Държавeн архив - Габрово), преподаватели, граждани.
Творческата вечер започна с аналогии от Ив. Денева между Габрово и Сливен, близки по историческо развитие, подем на занаятите и производствата (текстилно, тюфекчийство, металообработване и др.) - люлки на българската индустрия и на богат духовен живот: с приносите на духовните колоси в двата града Васил Априлов, Николай Палаузов и др. (Габрово); д-р Петър Берон, д-р Ив Селимински, д-р Георги Миркович, Д. Чинтулов и др. (Сливен.).
Д-р Ив. Денева отправи поздравителни думи към присъстващите с поетическия си триптих „Отечество”, след което, чрез запознаване с творческата й биография, водещият вечерта д-р Хр. Мандев представи инфорация за постиженията и художествените й търсения в различните жанрове.
Творците на Габровския регион чуха в авторски прочит два откъса: „Сблъсъци” и „Противостояния” (от книгата “Кръстопъти и ветрове”), анотирана - с проблематиката и художествените особености от водещия на културната инициатива.
С особено оживление бе възприето драматургичното действие „Сатирични дебати за състоянието на съвременната култура” (от пиеса в книгата „Енигмата на времето”.). Присъстващите задаваха въпроси и направиха задълбочени изказвания за творбите на писателката Ив. Денева (Росица Кънева; авторката със сливенски корени Теменуга Цонева и др.) и отправиха поздрав към гостенката със свои строфи (Павлина Райкова.).
Вълнуващата среща с творците на Габрово завърши с прочит от писателката на поемата й „Повеля” и с пожелание авторите да утвърждават все така региона на “литературната карта” на България. Председателят на Сдружението на габровските писатели подари саксия с цветя на Иванка Денева, като той и Красимира Цанева направиха снимки на присъстващите.
Излизащият в Габрово вестник „100 вести” отбеляза творческото й гостуване в града с отделяне на цяла своя страница, включваща творческата биография, поетични творби и разказа „Изпитни”. Под печат е и обширно интервю на журналистката Вела Лазарова с Иванка Денева, включващо отговорите на писателката за житейския й път и творческия - в литературата.
В България книгите й през годините са представяни в Агенция „София-прес”, Варна, Ракитово, Велико Търново, Пловдив, Арбанаси и Бургас.