ИЗ „ПРОГЛАСИ” (2018)

Методи Джонев

***
Разминавам се
с лудия
той говори на глас
аз на ум
и двамата
не ни чуват.

***
Поезията - сиамец,
обърнал гръб на прозаичния.

***
Нарамил Земята,
се оглежда за шепица пръст.

***
Не хвърлят корабите сянка на земята,
не хвърлят корабите котви във земята.

***
Истината не е във цъфтежа -
там е само ароматът й.

***
Мълчанието се вмирисва
откъм езика.