ПОГЛЕДНИ…

Пьотр Прокопяк

превод: Ваня Ангелова

***
погледни
всяко дърво
можеш да бъдеш ти
или аз

ние сме като гората
дърветата са като хората

те дължат на слънцето
изгорелите си към небето клони
приспиват
новородените птици

и когато дойде буря
късат листата си

от отчаяние