ПАРАДОКСИ

Аревшат Авакян

превод: Георги Ангелов

Тъжен факт:
от празния джоб
при каквито и да е обстоятелства
ни един грош не се губи.

Вие, разбира се, знаете,
че от пресъхналите извори
си отива жаждата.

И гласът на мълчанието
се чува все повече
в часа на очакване.