ТОПЪЛ ВЯТЪР…

Роберт Каня

превод: Лъчезар Селяшки

***
топъл вятър
бели конци потрепват
в ръцете на шивача

***
светкавица
дъждовни капки
върху бодлите на еж

***
между единия
и другия скок на жабата
предпролет

***
запарвам чай
червени листа
капят зад прозореца

***
руини на замък
полски цветя
в балната зала

***
стара ябълка
вместо плодове
спомени

***
занемарен стадион
единствено жаба
скок на дължина

***
дъжд от падащи звезди
в главата ми
кратък списък от пожелания

***
снегът се топи
поредна надежда
за влюбване

***
двойка в кафе-сладкарница
пръстите им докосват
клавиатурата

***
падат листа
между нас
шумолене на вестник

***
първи сняг
момченце се изтръгва
от ръцете на майка си

***
есенен здрач
топли ръцете си
на газовия уличен фенер

***
пада сняг
в очите ми
искри

***
целувки
петна от сняг вече само
тук-там

***
ронят се цветни листенца
бавно изчезва дворът
на детството

***
капка след капка
отражението ми се стича
по стъклото на прозореца

***
плясък на криле
зрънце
в дланите на старата жена

***
снежна вихрушка
изведнъж толкова много
посоки