НАМИРАМ ТЕ

Марушка Р. Шабах

Из „Време да се обичаме” (2018)

НАМИРАМ ТЕ

Жадна идвам -
от теб да се напия.
Гладна идвам -
на теб да се наситя.
Уморена идвам -
при теб да си почина.
Дива идвам -
да бъда покорена.
Като заблудена вълна
намирам брега си.
Теб!


ГОЛИ

Голи се раждаме…
После крадем,
лъжем, раняваме,
купуваме се,
продаваме се,
всичко правим,
всичко даваме за пари…
А голи умираме.