ПОЧИНА ЛИТЕРАТУРОВЕДЪТ ИВАН ПОПИВАНОВ

На 27 май 2019 г. си отиде литературоведът Иван Попиванов. Иван Ганчев Попиванов е роден на 30 ноември 1927 г. в гр. Кермен. Завършва гимназия в Ямбол (1946) и българска филология в СУ „Св. Климент Охридски” (1950). Учител. Журналист. Професор в Катедрата по теория на литературата. Доктор на филологическите науки. Лектор по български език и литература в Будапеща (1963-1965). Редактор в сп. „Пламък” (1967-1970) и в. „Литературен фронт” (1971). Член на СБП. Секретар по въпросите на критиката в СБП (1983-1989). Публикува литературно-критически очерци за писатели, между които Орлин Василев, Христо Ясенов, Захари Стоянов, Любен Каравелов и др. Издадени книги: „Принципи на литературната композиция” (1964), „Социалистическият реализъм” (1964), „Съдържание и форма” (1964), „Орлин Василев. Литературно-критически очерк” (1965), „Христо Ясенов. Литературно-критически очерк” (1968), „Захарий Стоянов. Животописен очерк” (1969, 1970, 2. прераб. изд. 1985), „Творчески пътища” (1969), „Светоглед, идейност, творчество” (1970), „Проблеми на литературния жанр” (1972), „Въпроси на литературната теория” (1973), „Любен Каравелов” (1975), „Патос и творчески подход” (1975), „Аспекти и образи. Избрани статии” (1977), „Трагикомичното в литературата” (1978), „Социалистическият реализъм - същност и съвременни проблеми” (1979), „С величието на труда” (1980), „Същност и структура на литературната творба” (1980), „Ескизи и портрети” (1981), „Творчески устреми” (1981), „Жанр и жанрова специфика” (1984), „Помагало по теория на литературата. ч. 1.” (1984, в съавторство), „Работническата класа в съвременната литература” (1985), „Естетически идеал и литературен герой” (1986), „Съвременната поезия. Естетически насоки” (1986), „Теория на литературната творба” (в 2 т., 1987), „Светъл като песен. Художествено-документален роман за Христо Ясенов” (1989). Носител на наши и чуждестранни награди за литература.