НА ОРЪЖИЕ

Никос Карвунис

превод: Радой Ралин

Елада ни зове от върховете.
Тя вика свойте истински чада:
- Станете вий! Оръжие хванете
за нашата човешка свобода!

Възкръсват легендарните хайдути
с ръце железни, с пламнали души;
мълчат, треперят враговете люти,
светът им злобен вече се руши!

Посестримата своя Аламана
приветства бодро Бялата река.
На свободата тежката камбана
народът бие с яростна ръка.

Оковите по-скоро да строшиме!
От срамно робство нека вдигнем врат.
Родино, да прославим твойто име
по целия свободен, светъл свят.