СТИХОВЕ НА ГЕОРГИ АНГЕЛОВ НА ПОРТУГАЛСКИ

В бр. 11 (април-юни) 2019 г. на португалското списание за поезия „Eufeme” са публикувани стихове на поета Георги Ангелов. Преводите са дело на писателката и преводачката Златка Тименова.