„СТОЛЕТИЕТО. ВТОРА ЧАСТ” НА ТЕОФАНА ТЕКЕЛИЕВА

Лияна Фероли

книга-летопис за духовното извисяване на хората от Източните Родопи

За разлика от несменящата се много дълго време политическа картина, през последните години в духовното пространство на Източните Родопи се наблюдава истинско съживление, обновление и обединение в културно-просветния живот.

Това се потвърждава и от новата книга на Теофана Текелиева - „Кърджали 1912-2018. Просвета и култура. Столетието”, която показва като в огледало това наблюдение.

Затова нейното представяне по случай 24 май се превърна в най-голямото събитие, посветено на нашия уникален празник на духовността, и събра в кърджалийския театър огромна и много благодарна публика.

Видната кърджалийска общественичка, поетеса и писателка Теофана Текелиева написа 3 книги за историята на Кърджали: “Алтернативна хроника”; “Кърджали 1912-2015. Столетието” /1 част/ и „Кърджали 1912-2018. Просвета и култура. Столетието”/2 част/.

В тях тя акцентира на значението на паметта за първостроителите, положили основите на образованието, на културата в миналото столетие.

И на това, че техните чисти и вдъхновени пориви, импулси и усилия за съграждане на нещо ново не трябва да бъдат забравени, защото тъкмо те са положили основите на днешното време.

И защото всеки прогрес е рожба на предшествалите го високоморални и духовни стремления.

Затова книгата „Столетието” беше оценена и призната подобаващо, най-вече, защото не е една суха хроника на миналото, а специфично, емоционално, осезателно преживяно светоусещане, отдало се на авторката в пълна степен, защото самата тя е била част от описаните от нея родопски първопреходци в културата и просветата, завещали ни най-важните уроци за чистота, честност, отдаденост и служение на другите.

За висок морал, чест, достойнство, етика, обич и грижа за идващите поколения.

Но в третата си книга Теофана доказа за пореден път, че постиженията в културата и образованието са базисни и най-много определящи облика на бъдещето.

И особено това, че тяхната значимост се вижда най-вече, когато са обхванати и обобщени в цялост, а също и показани през творческата призма на съзидателното надграждане.

Всичкото това превръща новата книга на Текелиева „Столетието” в една много ценна и родолюбива летопис за духовното извисяване на хората от Източните Родопи, която проследява всеобхватно общочовешките процеси на развитие и същностните стойности през изминалото столетие.

Няма друга такава книга-летопис от 464 страници, голям формат, издадена в нашия край, която да си поставя толкова амбициозната задача - да отрази толкова всеобхватно културно-историческите и възпитателно-образователните процеси през изминалото столетие.

Колоритната картина на миналото и настоящето в нея е представена през погледа на стотици наши общественици, създатели и радетели на културата и просветата в кърджалийска област. Както и на други, свързани с нея, но от други области.

„Столетието” на Теофана Текелиева ни потапя чрез различните постижения в областта на науката, просветата и различните видове изкуства в някогашната и сегашната атмосфера на преплетените в едно традиционни и съвременни стремления на обитателите на Източните Родопи.

Вниква във вековната мъдрост на духовното сътрудничество и взаимодействие между различните култури и етноси, както и в родената вследствие на това изключително пъстра и шарена творческа палитра.

Със своя специфичен принос в нея се оглежда дейността на читалищата в община Кърджали и в още 7 други общини в кърджалийска област, училищната, извънучилищната, краеведската, библиотечната, театралната, музикалната и други дейности.

Тя има енциклопедичен характер, запознава читателя с над 200 дейци на образованието и културата, творци, включва и малко географска информация за непознаващите нашия край.

Отделя внимание на работата и достиженията на културните и образователните институции, на научни работници, театрали, журналисти, писатели, поети, художници, певци, танцьори…

Но през индивидуалния поглед и подход на авторката, на нейната специфична същност, като литератор и театрал. А това помага и на самите автори да се видят с други очи, да открият някои неподозирани в себе си качества.

Друго голямо качество на втората част на „Столетието” е, че дава възможност на читателите да добият някаква представа за включените автори и чрез цитирани откъси от техните творби.

Защото в днешния огромен литературен поток никой не може да прочете всичко, да проследи постиженията на различните изкуства, дори и само в регионален мащаб.

И макар че някои от знаковите творци от близката ни история не намериха място сред страниците на този голям труд, по обяснимите причини, че е дело на един човек, а не цял екип, най-важният замисъл на книгата е постигнат.

И той е именно в това - да остави усещането за едно сърдечно чувствознание, защото точно то събужда интереса към дадена книга.

Да остане не само статистическата памет за дейците на образованието и културата, а да се усети духовното отношение към тях, изпълнено с много лични срещи и контакти, с много съпреживяване и с творчески обмен на енергии.

Но Теофана Текелиева е сигурна, че книгата остава отворена за дописване и винаги ще се намерят хора и институции, които да продължат нейното дело. Надява се също, че както Община Кърджали подкрепи издаването на тази книга, така и занапред ще подкрепя такива инициативи.

„Столетието”, 2 част, доказа също, че когато паметта за отминалото се гради с подобно оношение на почит и признание, тя изиграва още по-силно ролята си да служи за добър пример, за подражание и следване.

А Текелиева доказа, не само на другите, но и на себе си, че колкото повече разширяваш обсега си не търсене, намиране и отдаване на дареното ти и на обичта ти към хората, толкова по-дълго ти се дава да останеш в този свят, за да реализираш всичките си идеи и проекти в полза не само на себе си, а в много по-голяма степен на другите, на принадлежността към общността, в която живееш.

Но най-много потвърди становището, че “поведението” на духовното битие е същността, “канавата” на материалното. И когато то е на нужното ниво, то и неговата производна величина се повдига.