РАЙСКАТА ДОЛИНА

Николай Цанкарски

Между Камен Лисец и Драгойца,
между Малък Искър и реката Златна -
Господ щедро пръснал е ръкойки
от небесната си нива необятна.
Долината райска погледнете -
омагьосва - и очите, и душата!
Денем - на Дъгата с цветовете,
нощем - с онзи звездопад във тишината.
Хей го, Камен Лисец - с манастира,
сякаш бял орел е кацнал на скалата!
Векове и тайни той събирал,
но опазил българското на земята!
Със очи прегръща ги Драгойца.
Близко тя е, но… и толкова далече!
Сутрин - гола, сънена девойка,
нестинарка - по звезди-жарава - вечер!
Огнен изгрев райски кът целува.
После… После всичко грейва във позлата.
Сетен ден към бъдното пътува
на крилете си понесъл пак мечтата.
Между Камен Лисец и Драгойца,
между Малък Искър и реката Златна -
с песен връзвам в снопове ръкойки
и душата си засявам - в необята!