ЗАСЛУЖЕНА ВЪЗХВАЛА НА НАРОДНАТА ЗАКРИЛНИЦА

Евдокия Емануилова

Предговор към повестта на Елена Гутман „Гуга войводка” (Пловдив, 1993)

Има нещо показателно в това, че повестта на Елена Гутман за родопската хайдутка Гуга излиза тъкмо през 1993 г.

Тогава, когато се навършват 125 години от подвига на Хаджидимитровата чета, ознаменувала върха на четническото време в България.

Повестта за Гуга войводка е заслужена възхвала на тази малко известна закрилница от Пловдивския край.

Сведенията за живота и хайдутската дейност на Гуга войводка са крайно оскъдни. Това, което се знае за нея, идва от народните предания и песни в Асеновградско и Пловдивско.

На тях именно се е опряла и авторката при изграждането на своето художествено произведение. Тя следва точно и добросъвестно легандата за Гуга, стремейки се да създаде един жив и запомнящ се образ на жената и хайдутката в нея.

Читателят сам ще се убеди, че авторката е постигнала целта си. Малката повест се чете леко и увлекателно. Пренася ни в миналия век, когато от хайдушките чети се раждаше вече организираното национално-освободително движение.

От личното отмъщение - „мъст за вяра и неволя”, от желанието за облекчаване тежката участ на поробените, хайдутите преминаваха естествено към борбата за общонационално освобождение.

Разбира се, ние не знаем дали Гуга войводка е минала в новия етап в национално-освободителното дело, пак поради липса на данни.

Не може да се твърди с положителност , че действията на Гуга се простират и на север от Пловдив към Карлово, и на юг към Беломорието, както приема г-жа Гутман.

Но това, че народът е запял песни за нея, е красноречиво доказателство за народната признателност и незабрава.

„Помнете я! Помнете и разказвайте за Гуга войводка!” - с тази силна и емоционална фраза завършва повестта.

1993