Елена Гутман

Елена Гутман е родена в Пловдив. Завършва Търговската гимназия в Пловдив и Института за начални учители в Казанлък. По професия е учителка. Печатала е във вестниците „Учителско дело”, „Глас”, „Родопски вести”, в списанията „Родопи”, „Славейче”. Участвала е със свои творби в сборниците „Да оставиш следи” и „Учители-сподвижници на Левски” (очерци, 1989). Пише на историческа тематика и за деца. Книги: „Гуга войводка” (повест, 1993), „Хитрият мишок” (1994), „Хайдушка повеля” (повест) и др.


Публикации:


Критика за Елена Гутман:

ЗАСЛУЖЕНА ВЪЗХВАЛА НА НАРОДНАТА ЗАКРИЛНИЦА/ автор: Евдокия Емануилова/ брой 118 юни 2019

ЕПИЛОГ ОТ РЕДАКТОРА/ автор: Янко Стефов/ брой 118 юни 2019