МИКУЛЧИЦЕ – МЯСТО ЗА ПОКЛОНЕНИЕ ПРЕД СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Мария Добрева

В Микулчице, селище в чешка Моравия, в околностите на което от 2009 г. се намира величествен паметник на Светите братя Кирил и Методий, и тази година се проведе поредното поклонение на българите в Чехия пред славянските първоучители.

Тази традиция, води началото си от 1982 г., когато бе открита паметна плоча на създателите на славянската писменост, се утвърди като един прекрасен празник, както за преклонение пред братята първоучители, така и като възможност българи от цяла Чехия, а и гости - българи от съседни на Чехия страни и България, да се съберат, да общуват и да се насладят на изпълненията на самодейни състави.

Селището Микулчице в Южна Моравия е едно от трите, най-важни за българите места за поклонение, свързани с живота и делото на Кирил и Методий.

Другите две са: София, българската столица, където се намира огромен паметник на Светите братя, пред Националната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий”, и Рим, църквата „Сан Клементе”, където се намира гробът на Кирил.

Микулчице е територия, свързана силно с жизнената съдба на Методий - още от началото на духовната му мисия (заедно с Кирил) във Великоморавия през 863 г, през време на служенето му като първи архиепископ на Моравия, до смъртта му на тези земи през 885 г.

При археологически открития в местността Микулчице, проф. Зденек Кланица защитава убедително идеята, че именно тук е погребан Методий.

Така Микулчице се превръща в място за поклонение, както за българи, така и за славяни и християни.

Монументалната статуя на братята Кирил и Методий, висока 3,65 м, е дело на българския скулптор Емил Венков. Тя е реализирана благодарение на финансовата подкрепа на Българската културно просветна организация в Чехия (сега Асоциация на българските сдружения в ЧР), българите в Чехия и българската държава.

Тази година честването на делото на Св.св.Кирил и Методий в Микулчице се проведе на 25 май. Както винаги този празник се организира от Асоциацията на българските сдружения в Чешката република.

Това събитие се реализира с финансовата подкрепа на чешкото Министерство на културата. Точно в 11.00 ч. д-р Иван Белков, председател на Сдружението на българите в град Бърно и водещ, заедно с г-жа Наталие Калайджиева, която превеждаше на чешки език, откри тържеството.

Последва приветствено слово на председателя на Асоциацията на българските сдружения в Чешката Република, г-н Кирил Беровски.

Големият археологически ареал край с. Микулчице беше облян от слънце.

Присъстващите насядали по пейките, прави или поседнали на постелки върху самата поляна, грееха от усмивки и цветно настроение, което струеше от шевиците на носиите на участници в програмата и на някои от зрители.

Поздравителните слова, както на български, така и на чешки език, говореха за топли, дългогодишни добри взаимоотношения между два славянски народа, чиито съдби се преплитат през вековете и до днес - като членки на Европейския съюз, които се радват на здравите културни и икономически връзки.

Като знак на почит и признателност към славянските просветители, бяха поднесени много венци и букети цветя.

Звуците на „Върви народе възродени” развълнува сърцата на всички, а по-възрастните с просълзени очи си спомняха атмосферата на този празник от ученическите години.

Много радостни емоции предизвикаха изпълненията на самодейните състави за фолклорни танци за деца и възрастни от Бърно и Виена, танцов дует от Нюрнберг и др. Особено аплодирани бяха детските състави „Златните пендарчета” от Виена и „Китка” от Бърно”.

След великолепното изпълнение на фолклорна група „Пирин” от Бърно, се изви общото хоро, в което се включиха много от присъстващите. Последваха разговори, похапване, посещение на археологическия музей.

Дългата върволица от коли и автобуси започна да се изнизва в късния следобед, но положителният заряд от тази топла среща с българската история, с българския дух и с добри приятели, дълго ще стопля сърцата на присъствалите на поклонението в Микулчице.

Дечин, Чехия