ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ НА „СВЕТУЛКА”

Асен Златаров

Вие, скъпи деца, не подозирате какво богатство са за вас детските списания и книгите за деца, които ви носи пощата или ви купуват вашите родители.

През времето, когато бях на вашите години, такива списания и книги почти нямаше у нас.

А сега дори чужденци са казвали и писали, че със своята книжнина за деца България заема едно от първите места.

Книгата е приятел и учител. Тя ни поучава, весели, забавлява и утешава. който свикне да обича и цени книгата, той ще бъде предпазен от много огорчения и беди в живота си.

Затова, деца, всяка книга, която получавате, трябва да обграждате с внимание и грижа: трябва да я пазите от разкъсване, зацапване, трябва да й отделите място в шкафче или лавица, където, подредена и чиста, тя ще се радва между своите другарки - други ваши книжки.

Така, лека-полека ще си образувате своя библиотека от книги, с които можете да се гордеете, които ще бъдат украса за стаята ви, които ще бъдат най-верния и предан другар, за да бъде животът ви смислен и радостен.

Деца, обичайте, пазете вашето списание и вашите книги!

——————————

сп. „Светулка”, кн. 6, 1931-1932 г.