ТАТЯНА ЛЮБЕНОВА – „ХРОНИКИ НА ДУХА”

Излезе от печат книгата “Хроники на духа” (2019) на Татяна Люлбенова. Тя е дело на книгоиздателство “Северно ехо”-Плевен.
Документално-публицистичната книга отразява дейността на плевенските културни институти за един около 20-годишен период, след 1999 г. Тя е трета в поредицата за културното развитие на Плевен. Първите две книги: “Книга за художниците” и “Написано на Кирилица”, бяха посветени на 70-та годишнина от създаването на Групата на плевенските художници и на 40-та годишнина от официалното регистриране на Дружеството на плевенските писатели. Те излязоха от печат през 2017 и 2018 г. и бяха представени пред плевенската общественост. “Хроники на духа” обхваща дейността на всички останали културни институти в Плевен: музеи, библиотеки, читалища, театър, кино, филхармония, фолклорни ансамбли, хорови формации и духови оркестри, фотография, детски културни институти, училища и други.
“През годините в Плевен са се случвали не просто събития от местен характер, а и такива, които са с национално и международно значение. Наложили са се традиции, които продължават във времето и заслужава да бъде съхранена паметта за направеното през годините и за хората, които са го направили. Това е причината, за реализацията на подобна книга” - споделя авторката.
Материалите са подредени, за всеки културен институт, в хронологичен ред, надлежно датирани. Така може да се придобие цялостна представа за културната традиция в града , за постиженията в различни области на изкуството и културата. Книгата може да бъде в помощ на едно по-цялостно и широко изследване на културните процеси в Плевен.