АКО СЕ ВЯРВА НА КАПИТАН МАЙН РИД…

Игор Жуков

превод: Георги Ангелов

***

ако се вярва на капитан Майн Рид
голяма е враждата между
кроу и шошоните
пауните и команчите
ютите и арапахо
ютите и кроу дружат с белите
шайените, кайова и арапахо ги ненавиждат

това е за теб


***
през 2003 година една бабичка
поръчва сина на своя съжител за
10 000 рубли
убиецът-дилетант взема аванс -
5 000 рубли
изпива ги и отива
в милицията
пускат го поради липса
на престъпление