ЗАЩО МЪЛЧИТЕ…

Иван Ненов

Защо мълчите, български поети?
Мълчали ли са Ботев и Вапцаров?
Със словото, облечени в куплети,
разнасяли са правда или вяра.

Защо мълчите, български поети?
Народът обеднял гласа ви чака.
Кога най-после бъдното ще свети?
Кога най-после ще изчезне мрака?

Защо мълчите, български поети?
Та словото е хляб, а хляб не стига.
Богатите - с парите са заети.
А бедните - главите не повдигат.

Защо мълчите, български поети?
Кой във Европа наши вопли чува?
Оковите са вече от монети…
Лъжата на светица се преструва.

Защо мълчите, български поети?
Продадена е майката-родина…

Вий песни напишете - неизпети
и с песните тя няма да загине!