ИЗ „СЛОВО ЗА ЗАКОНА И БЛАГОДАТТА”

Иларион Киевски

превод: Красимир Георгиев

Съвършен е човек след очовечаване, а не е призрак, и е съвършен Бог по божество, а не е обикновен човек, предявил на земята божественото и човешкото.

Защото човек майчината утроба обременява, а Бог е излязъл, без да навреди на девствеността.

Както човек майчиното мляко е приел - и както Бог е заповядал на ангелите да пеят с пастирите: „Слава на всевишния Бог!”

Както човекът е бил повит с пелени - и както Бог като звезда влъхвите е водил.

Както човекът е лежал в яслите - и както Бог е приел от влъхвите дарове и поклонение.

Както човекът е бягал в Египет - и както ръкотворните египетски богове се поклонили Богу.

Както човекът е дошъл да се кръсти - и както, плашейки се от Бога, Йордан се обърнал назад.

Както човекът се разсъблякъл и влязъл във водата - и както Бог е приел от Отца свидетелство: „Този е Синът Мой възлюбен!”

Както човекът е постил и гладувал четиридесет дни - и както Бог е победил изкусителя.

Както човекът е отишъл на сватба в Кана Галилейска - и както Бог водата във вино превърнал.

Както човекът на кораба е спал - и както Бог е успокоил ветровете и морето и те го послушали.

Както човекът оплакал Лазар - и както Бог го възкресил от мъртвите.

Както човекът възседнал магаре - и както на Бога възгласявали: „Благословен идващ в името Гсподне!”

Както човекът е бил разпънат - и както Бог със своята власт разпънатия пуснал в рая.

Както човекът, вкусил оцет, е умрял - и както Бог слънцето затъмни и земята разтресе.

Както човекът в гроб бе положен - и както Бог ада разруши и душата освободи.

Както запечатаха човека в гроба - и както Бог излезе, запазвайки печатите цели.

Както юдеите се мъчиха да затаят Възкресението на човека, подкупвайки стражата - но както Бог е познат и призван по всички краища на земята.

Наистина, кой Бог е така велик като нашия Бог. Той е Богът, творящ чудеса! На лобно място сътвори спасение посред земята с кръст и брашно, вкусвайки оцет и жлъч, за да се отсекат вкусването на горчилката, престъплението и грехът на сладостното Адамово вкусване от дървото!

Прегрешилите се препънаха в Него като в камък и се сломиха, както е казал Господ: „Падналият на този камък ще се опечали и на него да падне - него ще опечали.”

Защото е дошъл при тях за изпълнение на пророчествата си, както е казал: „Аз съм изпратен само при загиналите овце от дома Израилев.” И още: „Не да нарушавам закона дойдох Аз, а да го изпълня.”

А на чужденката Хананеянка, молеща за изцелението на своята дъщеря, казал: „Не е добре да се взема хлябът от децата и да се хвърля на кучетата.”

Наричали Го лъжец и от блудство роден, и със силата на дявола бесове прогонващ. Христос слепите от тях направил зрящи, прокажените пречистил, бесните изцерил, сгърбените изправил, слабите укрепил, мъртвите възкресил.

А те същите като злодей Го мъчили, приковавайки Го към Кръста. И след това върху тях пристигнал гневът Божий, смъртоносен…

1037-1050 г.