ИВАНКА ПАВЛОВА – „СВЕТЛИНИ И СЕНКИ”

Това е първата книга на Иванка Павлова, съдържаща белетристични творби. Нейна кратка проза беше включена като раздел в „Зрея в мълчанието” (2016). Настоящата подборка неслучайно носи подзаглавието „Проза микс”, защото съдържа три художествени разказа, документален разказ за Левски, есеистични и публицистични текстове, мисли и афоризми. Пъстротата в жанрово отношение ще позволи на читателите да намерят размисли, свързани с актуални проблеми, и емоции, близки до тяхната душевност.