ПОДОБНО НА МОРЕТО

Йоун Ур Вьор

превод: Невена Стефанова

Понякога очите ти приличат на морето,
което своите желания не знае,
но е дълбоко и е променливо.

С одежди от двусмислени слова
са нощните вълни
помежду мен и тебе;
догдето времето не може повече да се измери;
часовниците на света отпускат
ръцете си - стрелки - във бездната на мрачините
и под одеждата, която изтъка нощта,
отплуваш надалеч от мен, за да изпиташ
своето злощастие.