Костадин Вълнев

Костадин Спиридонов Вълнев е роден на 29.08.1942 г. в село Момчиловци, община Смолян. Учител-краевед. Завършва средно образование в ПГ “Васил Левски” и полувисше в УИ “Дичо Петров” в гр. Смолян. Седем години учителства в селата Малка Арда и Славеино, а от 1971 до 2004 г. – в родното село. Защитава II клас квалификация по география. От 1985 год. е старши учител по биология и химия. Над 20 години работи по проблема за приложението на краеведческия принцип в обучението. Споделя опита в сп. “Методика на обучението по география” и национални педагогически четения. Резултат от неговата многогодишна проучвателска дейност за миналото на с. Момчиловци след 1912 г. са книгите му: “170 години училище в село Момчиловци” (2007 г.) и “Момчиловци – общинско управление – 1912-2007 г.” (2009 г.).


Публикации:


История:

ИЗ “МОМЧИЛОВЦИ – ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – 1912-2007 Г.” (2009)/ брой 13 октомври 2009