СЛАВИМИР ГЕНЧЕВ – „ИСТИНСКИ КРИЛА. НАЙ-ДОБРОТО”

В книгата си „Истински крила” с подзаглавие „Най-доброто”, Славимир Генчев е подходил много отговорно, както подобава на един истински поет.

Прецизен и самокритичен, той е направил чудесен подбор на стихотворенията си, които го представят в най-добрата му светлина.

С поета сме от едно поколение, приятели сме и се познаваме отпреди издаването на първите ни стихосбирки в библиотека „Смяна” на издателство „Народна младеж”.

Още с дебютната си книга „Перо от огъня” той спечели уважението както на читателите и почитателите на изящното слово, така и на критиката.

Със следващите си книги Славимир Генчев утвърди името си на великолепен поет, на лирик от Димчо-Дебеляновски тип и съвсем заслужено зае място в първата редица на съвременната българска поезия.

Нямам и капчица съмнение, че книгата му „Най-доброто” ще намери не само радушен прием сред читателите, но и че ще се превърне в истинско духовно събитие в културния живот на България.

Димитър Милов