ОЗАРЕНО ОТ СВЕТЛИНА СЛОВО ЗА РОДОВОТО

Соня Келеведжиева

Творбите на Тоня Борисова за Родовия космос са отклик на едно живо патриотично чувство, което завладява с призивната си лекота и разнообразни интонации, с яркия си метафоричен език и неподправения възторг от българското.

Те са живата наша памет, в която пулсира кръвта на дедите ни, кънтят копита, звънят камбаните на съвестта, звучат песните на нашите майки, носят в себе си диханието на треви и билки, аромата на българската земя.

Стиховете са израз на богатата поетична душевност на Тоня, на силата и възторзите на Българския Дух, на спецификата на народопсихологията.

Утвърждават националното в неговите исторически, съвременни и бъдещи измерения, духовните стойности и националната идентичност.

А авторските й спектакли „Жива памет”, „Молитва за България”, „Кладенци” , „Път от Светлина в Безкрая”, „Ризи от коприва”, „Вечната и святата”, „Пътеки към Душата на България” и др. са доказателство, че за голямото изкуство няма предели.

От тях струи висока духовност, полет, зов за съхраняване на българските ценности и родовия космос. Впечатляват, вълнуват, трогват, извикват възторзи на духа.

Всеки спектакъл изненадва със силата на чувствата, въздейства, покорява, създава усещане за неповторими мигове на съприкосновение с дъха на българската земя, с песните на дедите ни, с плача на гората, с бурите в Балкана.

Спектаклите й са синтез на изкуствата - музика, песен, слово и танц, които не оставят равнодушни зрителите с емоционалния си заряд, с безсмъртното озарено от Светлина Слово за родовото!