КОГАТО ПРЕДМЕТИТЕ СПЯТ…

Микола Воробьов

превод: Георги Ангелов

***
Когато предметите спят ние ги виждаме
Дори можем да се приближим до тях
сякаш ги вземаме
но ето те се събуждат -
ние изчезваме
ние нищо не знаем за тях…

***
който е силен е сам
който е сам го убиват…

***
Да живееш означава
да бъдеш не този който си

***
Дървото шуми с листа
а гората с дървета

***
Има два пътя на любовта:
когато просто се приближаваш
и когато се приближаваш,
отдалечавайки се…