АВТОПОРТРЕТ

Васил Голобородко

превод: Георги Ангелов

АВТОПОРТРЕТ

Роден да живея на село -
повече време прекарвам в градове.
Роден да живея сам -
повече съм в тълпата.
Търся покой -
напразно се лутам.
Гледам в кладенец,
за да видя камъни на дъното -
виждам себе си.
Търся цял живот събеседник -
пуша цигари.
Чакам празници -
най-добре се чувствам преди тях.


***
По-целесъобразно е
на това място да се изкопае
дълбок кладенец
а не да се строи висока кула
за да се види къде има вода


ПЕСНИЧКА

Срещнем ли се
на незабележима пътечка,
където само заекът пробягва,
нищо няма да кажа
и ти ще замълчиш,
но ще се боиш
да не се превърнеш
от моя ласкав поглед
във трева.