Константин Кълвачев

Константин Господин Кълвачев е български поет. Роден в град Стара Загора. Оставя малко по обем творчество, скрито под многобройни псевдоними. Близък на Николай Лилиев, Димитър Подвързачов, Георги Райчев, Димчо Дебелянов, върху чието творчество оказва влияние. Има определен принос в развитието на българския символизъм. Първата му книга „Стихове” (1913) е литературна мистификация в духа на символизма, авторът твърди, че създателят й е загинал в боевете при Щип. Псевдонимът, с който публикува в началото на века и с който е подписана издадената книга е К. Кръстев. Кълвачев участва в двете Балкански войни, в Първата световна война, както и в боевете при завоя на Черна. През 1935 г. в Стара Загора излиза пиеската му за деца „На казан”. Учител по математика в бившата старозагорска прогимназия. Умира през 1956 г. в родния си град. Архивът му не е опазен в цялост. Творчеството му остава непроучено и неиздадено и досега.


Публикации:


Поезия:

ПЕСЕН/ брой 116 април 2019