ПРОТИВОРЕЧИЕ

Ханали Керимли

превод: Георги Ангелов

За глътка вода назаем
поискаха морето,
дадох им го в дар,
но и глътка вода
не ми дадоха.

Сметнаха ме
за болен,
глупак,
а някои - за идиот.

Казано между нас:
доволен съм,
че мястото ми
е сред тези,
които са запазили
ума си.