Ханали Керимли

Ханали Керимли (Ханали Аббасали оглы Керимли), азербайджански поет и публицист, е роден в град Нахичеван. Печата стихове за пръв път в сп. „Азербайджан” през 1983 г. Автор на поетичните сборници на руски език: „В лунном свете” (1998), „Письмо от матери” (2001), „Ещё одна сказка” (2004), „Мне так мнится…” (2008). Заслужил педагог на Нахичеванската автономна република. Доктор, професор в Нахчиванския държавен университет, декан по работата с чужди студенти, кандидат на филологическите науки, член на Съюза на писателите на Азербайджан. Живее в Нахичеван.


Публикации:


Поезия:

ПРОТИВОРЕЧИЕ/ превод: Георги Ангелов/ брой 116 април 2019