СЕРИОЗНА СМЕШКА

Орлин Орлинов

Жените ходят вече с панталони,
а пък мъжете тръгнаха с поли
и някакво предчувствие ме гони,
и нещо ме тревожи, и боли,
че тук, под тия сини небосклони,
където слънцето погача търколи,
жените ходят вече с панталони,
а пък мъжете тръгнаха с поли.
И смутно е, и вярата се рони,
че пак ще сме, което сме били.
Чуй, пеят химни в хор хамелеони,
и гарги рошави се правят на орли.
Жените ходят вече с панталони,
а пък мъжете тръгнаха с поли.