Тинко Илиев

Тинко Иванов Илиев е роден на 14.II.1936 г. в с. Габаре, Врачанско. Завършил е „Българска филология” в СУ „Климент Охридски”. Живял и работил в Смолян. Бил е учител, дългогодишен главен редактор на в. „Родопски устрем” и първи главен редактор на неговия приемник в. „Родопски вести”, един от създателите на смолянското дружество на писателите. Член на СБП и СБЖ. Автор на книгата „Когато сърцето говори” (2006). Умира на 9.Х.2014 г.


Публикации:


Поезия:

БЪЛГАРИЯ/ брой 115 март 2019