СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми автори и читатели

на електронното списание „Литературен свят”,

в последно време към нас постъпват въпроси относно присъствието ни във фейсбук и страници там, носещи името „Литературен свят”. Нашето издание няма нищо общо с тях, нито с техните създатели и организатори. „Литературен свят” може да бъде четен единствено на https://literaturensviat.com/.

Редакцията
25.03.2019 г.