ПРЕДСТАВЯНЕ НА „ШЕПОТЪТ ЗЕЛЕН НА НЕОБЯТА” ОТ МАРИНА МАТЕЕВА

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН САЛОН
„СТАРИННИЯТ ФАЙТОН”

Ви кани
на поетическа вечер
със стиховете на
МАРИНА МАТЕЕВА
и представяне на книгата
„ШЕПОТЪТ ЗЕЛЕН НА НЕОБЯТА”

АВТОРСКИ РЕЦИТАЛ

Слово д-р Елена Алекова

С участието на
Велин Георгиев, Матей Шопкин
и приятели на Марина

28 март (четвъртък) 2019 г.
18,00 часа

Къща музей „Димитър Благоев”
(ул. „Лайош Кошут” № 34)