ПРОТИВОРЕЧИЯ НА ЕДНООКОТО РУГАТЕЛСТВО

Мухаммад Хамза Ганаим

превод: Мая Ценова

1. САМОТА

Прелиства вестниците жълти на сърцето
лист по лист,

прозрачен става и пулсира със росата
и със морските треви.
И в житните му класове
стаено е горчиво разкаяние,
а с тел хартиена е изолирано сърцето му.

Прелиства и го питат:
Старче, кой си ти?

2. ЧЕСТТА НА СТАДОТО

(И той отвръща,
за да разберем
бюрократичните черти на ранната си старост,

която има твърде изкривена действеност
и в подстъпите й размива се честта на стадото
към пищни летописи за миниран тил):

- Ето ви кръвта ми!
Успокойте се и се възрадвайте,
вие, от които всеки миг открадват
на жестокото ви битие везната!
Вий, чиито мъки са благословени
с раждането на един велик пророк.
Кой от вас убежище не търси
в ножницата на любимата си

и не крие дявол под абата си -
да споделя сладостта му
от пробождането и размяната.

3. ХАРТИЕНИ ПЛАТНА

Сърцето има вече само нощ -
фитила на зората снеха от вратата му.
Спуснаха хартиените му платна

и избледня, и избеля цветът -
изпълнен със завоевания,
от жертвата откраднал нейния послушен жрец,
разпръсна се
подобно крастави камили в търсене на божество,
с което да разчешат крастата на славната история.