ГЕОРГИ МАЙОРОВ – „ЧЕТВЪРТОТО ИЗМЕРЕНИЕ”

Поетът и белетристът Георги Майоров навлезе уверено и в литературната критика. Това доказва втората книга на заглавието ,,Четвъртото измерение” на издателство ,,Български писател”. Композицията на публикациите е според прилива на поколенията в литературата ни. Заедно с предходната, книгата в 240 страници представя част от панорамата на реалния литературен живот. Без да опонира на някои ,,модернистични” опити да се дискредитира българското слово, авторът чрез есето, портрета и статията доказва, че нашата съвременна литература е силен духовен факт със своите високи постижения. Достатъчно е да изброим само част от имената, (а те са 40) - Велин Георгиев, Матей Шопкин, Драгомир Шопов, Георги Константинов, Боян Ангелов, Борислав Геронтиев, Филип Марински, Романьола Мирославова, Надя Попова, Стоянка Митева - Балева, Христо Ганов, Атанас Капралов, Георги Ангелов, Бойко Беленски и др.

Петър Динчев