Николай Ангелов

Проф. д-р Николай Ангелов, д.т.н., е роден на 3 февруари 1950 г. в София. Машинен инженер, педагог, два пъти доктор по „Рязане на материалите и режещи инструменти”. Работил е като хамалин, автомонтьор, пресьор на пластмасови изделия, конструктор, технолог, научен сътрудник, асистент, старши асистент, главен асистент, доцент, професор в ТУ - София, директор в Министерство на образованието и науката за пет години (1997-2001). През 2008 г. е награден с наградата „Интелект” на Българската стопанска камара, а през 2009 г. е вписан от Патентното ведомство на Република България в „Златната книга на българските откриватели и изобретатели”. В свободното си време се занимава и с живопис. През годините има реализирани 7 самостоятелни изложби (масло и акварел), както и множество участия в колективни изложби.


Публикации:


Проза:

МУРГАВАТА ПРОДАВАЧКА/ брой 115 март 2019

СЛЕПЕЦЪТ, КОЙТО ПРОДАВАШЕ КАМЪЧЕТА ЗА ЗАПАЛКИ/ брой 117 май 2019