КРАТКОСТИШИЯ III

Божко Ангелов

***
Нови времена.
Старицата топли гърба
на своя старец.

***
Опасност от буря.
Мъж и жена се целуват.
Времето е слънчево.

***
В прегръдките ми
се събуди
мързеливото утро.

***
На възглавето ми
се отпусна
уморената вечер.

***
Слънцето се затича
след отиващия си ден
и се изгуби.

***
Под липите ме чака
ароматът на
моето детство.

***
Дойде сънят
и болката
си отиде.

***
Тъгата
е спомен
за вчера.

***
Клошарят купува
жито за гълъбите
при Двореца на дожите.

***
В небето танцуват
птици безгрижни.
Песента се издига.

***
Пойният лебед
покри с крилете си
белочелата гъска.

***
На пейката в парка
до стареца
седна миналото.

***
Лятна тишина
и спомен
за щурчета и светулки.

***
След водните кончета
лети мисълта ми
свободна.

***
В безлунната нощ
къде да търся
своята сянка?

***
Тълпи от хора,
езеро с лебеди.
Няма място за мен.

***
По тесния път
времето прави място
за мечтите ми.

***
Мидени черупки.
Стъпват по тях боси
петите на лятото.

***
Много свидни думи
дадох на вятъра.
Нека ги носи на воля.

***
От лунните лъчи
самодивите
изплитат венци.

***
Мъглявини и сенки.
Заплетен паяк
в нишките на времето.

***
Препъна се вятърът
и бързо се шмугна
в клоните на бора.

***
Слаба светлина.
Времето намери
изгубената пътека.

***
В мрачната стая
в дланта на пътника
кацна светулка.

***
Душата на татко
последва светулката.
Изпращам ги с поглед.

***
Ти и аз -
един човек,
два свята.

***
Сред сенките на здрача
луната кладе огън
в клоните на липата.

***
Не заключих.
Сърцето ми пази
родната стряха.

***
Няма да влезе
в съня ми крадец.
Господ ме пази.

***
В ръцете ми
изгасна животът.
Брод към небето.

***
В стъклото на прозореца
се оглеждаме
аз и слънцето.

***
Луната се свря
в клоните на бора.
Търсеше ласка.

***
Премръзнало зимно слънце
се сви в прегръдката на облака.
Искаше да се стопли.

***
Край стария извор
броди отдавна
сянката на моето детство.

***
Плахите мисли -
хвърчила към звездите -
времето гонят.

***
В зениците на татко
времето спря.
С мен е сянката му.

***
Извиках.
Споменът ме накара
да млъкна.

***
Запях.
Ехото повтори
песента ми.

***
Опитах се да избягам
от себе си.
Вятърът ме настигна.

***
Посред бял ден
видях луната да се усмихва
над античния град.

***
На търга на едро
душите човешки
се продават на безценица.

***
Евтина любов -
жълти стотинки
и празен поглед.

***
Животът е човешко гробище.
Навсякъде - врани и чавки,
и бродещи кучета.

***
Гарги по полето.
Черният грач на врана
процепи въздуха.

***
Врани и гробищни кръстове.
Размах на криле
и път за никъде.

***
На високите кръстове си отдъхват орли.
Под купола на небето се срещат два свята.

***
Лятна вечер.
Сенките скачат от дърво на дърво,
като горски кълвачи.

***
Небето се оглежда
в гладката езерна повърхност.
Езерото се взира в неговите селения.

***
Бурното море над главата ми
се разбунтува страшно.
Аха да ме погълнат водите му!

***
По ръба на скалата
се движи сянката на човек.
Отдолу зее бездната на времето.

***
Две сенки скачат
в бездната на сърцето -
на земята и небето.

***
Приливи и отливи.
Дървета, заспали в пясъка -
нюансите на съдбата.

***
Снимка на дъжд.
Всяка една капка
виси на паяжина.

***
Устремена към небето,
луната се катери
боса по дърветата.

***
Като дете игриво,
времето подскача
от крак на крак.

***
Тръгнах след
изгубеното време.
Изгубих се и аз.

***
По стария път няма нищо ново -
същите дупки, същите хора, същите спомени.

***
Лятна утрин.
Край кладенеца
накацаха лястовици.

***
Спомените прииждат
като бели гълъби
високо над покрива.

***
Студ и дъждове.
На оградата на къщата
кацна гарван.

***
Зимен плаж.
Диви патици плуват
в замръзналото езеро.

***
Безвремие.
Паяжини и изсъхнали клони
по старите дънери.