ОТЗИВИ ЗА ТВОРЧЕСТВОТО НА ИВАН НИКОЛОВ

Никола Инджов


Иван Николов има съдбата на повечето от българските поети – той е талантлив в такава степен, в каквато не се намери литературен критик да пише за него.


Павел Матев


Той е самороден талант, роден да сътворява поезия…
Неговият поетичен език е богат, плавен, гъвкав и изразителен. Строфиката му е класическа, но разкована от енергията на внушението. Умението му да вгражда поетически материал в целостта на стихотворението – завидно.
Затова много от творбите му ще останат задълго в българския поетически атлас.
Ще останат великолепните му преводи на забележителни чужди поети. Това са истински пресътворявания на именити наши събратя, които се включват в националното българско поетично имане.
Иван Николов е име с поетическо сияние и гордост.


Станка Пенчева


Иван беше голям, тепърва ще го разбираме.


Иван Маринов


Една ярка звезда от литературния небосклон на България се отрони и с мълниеносна траектория угасна сред многолюдния площад на Хасково.
Отиде си Иван Николов – всепризнат поетичен талант и човек с голямо сърце. Загубата е непрежалима, но нежно-игривият му стих ще ни бъде вечен спътник.


Янко Димов


Иван Николов беше един от хората, които олицетворяваха интелектуалния живот на Хасково. Когато се кажеше Хасково, литературните среди в България си спомняха Иван Николов. И обратно: името на Иван Николов събуждаше асоциация за неговия роден край.


Генчо Христозов


Иван Николов дръзна и постигна най-непостижимото, най-трудното: преведе, пресътвори на образен български език поезията, освети с прекрасни есета живота и творчеството на редица световно значими творци. Лиричните му прозрения ще озаряват любомъдри души, словото му ще звънти и ще учи на дълг, на съвест, на труд!