ПОМОЛИ СЕ ЗА МЕН

Анна Тураносова

превод: Надя Попова

ПОМОЛИ СЕ ЗА МЕН

Помоли се за мен;
даже ако не вярваш - помоли се за мен.
Помоли се за мен
и ще грейнат вратите на случайния ден.
Помоли се за мен,
даже и да не вярваш нито в зной, нито в мраз.
Помоли се за мен,
непосмял да признаеш любовта си на глас…
Помоли се за мен;
помежду ни напразна тишината кънти.
Помоли се за мен;
нещо за да спасим, друго жертвахме аз и ти…
Помоли се за мен.
Няма как да докоснем думите си отвъд.
Помоли се за мен,
за прохладата нощна и за лекия път.


ВЯРВАМ АЗ

Вярвам аз в тъгата няма,
в безответната молитва.
А живот без мъка няма,
нито има нощ без изгрев.

Вярвам аз - под всяка пепел
тлеят въглени пламтящи.
Вярвам в ден, ако е светъл.
Вярвам в дом, ако е бащин.

Вярвам - заслужава щастие
всеки смъртен, всеки грешен,
само да са ни подвластни
тази болка, тази нежност…