НАВРЕМЕТО ФРАНЦУЗИТЕ…

Франсоа Волтер

превод: Тихомир Йорданов

Навремето французите започнаха войната
на юг, тръбейки със победен рог.
Превзеха и Милано, и Савоя, и благато
навлякоха си трипер. Но за дълъг срок
прославените в битките герои
не удържаха ни Савоя, ни Милано.
И само триперът задълго им остана
да помнят за делата свои.