Живка Свещарова

Живка Василева Свещарова е родена на 24.11.1938 г. в село Осмар, Шуменски окръг и израства в патриархално семейство на земеделци. Основно образование завършва в родното си село, средно (реална гимназия) - в гр. Велики Преслав, а висше - специалност Философия - в Софийския университет, което завършва през 1960 г. Работи една година като възпитател в училището по обществено хранене, шев и дърводелство в гр. Смолян, след което се завръща в родния си край. Pаботи като асистен счетоводна дейност в Потребителската кооперация и една учебна година като възпитател в Дом за деца и юноши към у-ще „Петър Берон”, с. Осмар (1963 - 1965). През 1966 г. постъпва на работа като методист в Окръжна библиотека, гр. Шумен, където по-късно е Завеждащ отдел „Обслужване на читатели”. По време на строежа на новата сграда на библиотеката изпълнява длъжността директор на библиотеката около 3-4 години. След завръщането на директора-титуляр, продължава работата си като главен библиотекар на Отдел „Изкуство” и читалните. В края на 1993 г., след пенсионирането си, се връща в родното си с. Осмар. В продължение на 8 г. е член на Управителния съвет към Земеделска кооперация “Орало”, с. Осмар. Понастоящем живее и продължава да пише поезия там, при спомените от детските си години. Авторка на стихосбирките „Нежността на дъжда” (2010) и „Мистерии” (2018), както и на „Лаик в дебрите на хомеопатията” (2012).


Публикации:


Поезия:

СВЕТЛИНА/ брой 115 март 2019