НАДЯ МИХАЙЛОВА – „СИН ЛОТОС ЗА ИНДИЯ”

Тая книга възнамеряваше да напише писателят Емил Манов - той беше изпратен в Индия по културен обмен през зимата на 1973 г., а моя милост го придружаваше в качеството на съпруга. Но него го отвлякоха други творчески задачи и остана само доброто намерение. „Като не я написах веднага, спомените от видяното и чутото поостаряха, няма да бъдат достатъчно свежи и точни” - оправдаваше се той.
И не защото се беше отказал, се заех с тази „задача”. Чувствах потребността да разкажа за онова, което ме е развълнувало и което като жена, майка и гражданка не бих могла да отмина. Някой може би ще каже: кому са нужни остарели впечатления, та било то и от толкова интересна страна? Проблемите на Индия не са от вчера и днес, те са изконни, поне твърде трайни, и затова продължават да вълнуват индийските хора и техните приятели.

Надя Михайлова


Надя Михайлова. Син лотос за Индия. Издателство „Българска книжница”, 2018