НА ДЕМОГРАФСКА ТЕМА

Тихомир Йорданов

Вън снежецът е натрупал множко.
Но пък татко го нагазва бодър.
За добрите си приятели е Тошко.
За добри деца е чичо Тодор.

Мама подир нас върви и хока:
- Май че друго нямате си вие.
Пък и ти си ми една такава стока!
Все си търсиш кой да те напие!

Но баща ни е настроен полюбовно:
- Хайде да приспиш сега децата.
Измори ги тях играта им основно.
Лягай си и ти до мен в кревата.

Утре ще им купя шоколади.
А и ти ще вкусиш нещо сладко.
С теб нали и двамата сме млади! -
уговаряше я милият ми татко.

Ние с брат ми си мълчим и траем.
Тъй е чак додето съмне на зарана.
Искаме и двамата да знаем
как деца се правят под юргана.