ИЗ „ПОСВЕТЕНИ НА БОГА” (2018)

Румяна Лазарова

МОЛЕНИЕ - ПОКАНА

Влез, Господи, и в моето сърце!
Врати отварям и Те каня.
Не отвръщай, Свети, слънчево лице,
макар и в него да е тясно, мрачно, неоправено.
Със Твоя помощ всичко ще почистя.
Ще подредя. Ще лъсна. Ще се постарая.
А Ти със светлина нетварна и лъчиста
ще го осветиш.
Щом Ти си в него, значи то ще бъде раят.


МОЛИТВА ЗА АБСОЛЮТНОТО БЛАЖЕНСТВО

Ако можех със сетивата на душата си
да усетя непосредствената Твоя близост,
бих била абсолютно блажена.
Само съвършено чистата душа има такива сетива.
Моля Те, Боже, направи душата ми съвършено чиста
и разкрий Себе Си пред нея.


МОЛИТВА ЗА ПЕРОТО

Ако перото ми стане остро, остро като игла,
моля Те, Господи, отнеми ми го,
за да не би с него лицето на брата си да одраскам.
Ако перото ми стане остро, остро като стрела,
моля Те, Господи, отнеми ми го,
за да не би с него сърцето на брата си да пробода.
Но, ако перото ми стане бяло и меко като ангелско,
моля Тe, Господи, във вино и елей го натопи,
за да помажа с него раните на брата си.

Моля Те, Господи, перото ми владей!


ТВОРБА - МОЛИТВА

Аз искам всяка моя творба да е молитва -
просителна, благодарствена или славеща.
И всяка моя строфа да е богомисъл,
за да не се чувствам грешна,
затуй че малко съм се молела,
а много съм писала.
Творби - молитви,
Господи, подай!


МОЯТА МОЛИТВА

Извади ми, Господи, пълно ведро
от кладенеца с жива вода, за да пия.
Изпрати ми от ангел бяло перо,
бял стих да напиша на цветна хартия.

И душата ми - пара от жива вода
към небесното царство да литне,
а перото в сърцата бяла следа
да остави от ангелски стихове.