Румяна Лазарова

Румяна Любенова Лазарова работи в Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” - БАН, София като професор, доктор. Пише най-вече православна поезия. Има издадени три стихосбирки: „С вяра, надежда и любов” (aкад. изд. „Проф. Марин Динов”, София, 2011 г.), „Всички пътеки на сърцето ми водят към Теб” (изд. „Слово”, Велико Търново, 2017 г.), „Посветени на Бога”, (Православно издателство “Витезда”, 2018 г.) Нейни стихове са превеждани на руски език и през 2016 г. е номинирана за националната литературна премия „Поет на годината” от най-големия руски сайт за поезия stihi.ru. Тези творби са публикувани в сборник „Лирика” 2016, изд. „Литературный клуб”, Москва. Публикува в blog.bg (pravoslavie.blog.bg) и pravoslavno-tvorchestvo.blogspot.com.


Публикации:


Поезия:

ИЗ „С ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ” (2011) / брой 114 февруари 2019

ИЗ „ВСИЧКИ ПЪТЕКИ НА СЪРЦЕТО МИ ВОДЯТ КЪМ ТЕБ” (2017)/ брой 114 февруари 2019

ИЗ „ПОСВЕТЕНИ НА БОГА” (2018)/ брой 114 февруари 2019