ТОЙ И БАЙ ГАНЮ

Димитър Шишманов

Жива легенда - рекох за него в миналата си бележка.

И наистина, не е ли Той легендарен?

Едва петдесет години са се изминали от смъртта му, живи са още мнозина, които са го познавали - а Той е вече многолик, не може да се покрие нито от един шаблон и стои като кумир еднакво гордо във враждуващите помежду си храмове.

Кой казва, че българинът е бил проста, не сложна натура?

Ботев не е ли българин?

Нека мислим днес само за това, че той е българин. Нека разберем, нека тълпим в скептическите си умове, че нам самопожертвуването, героизмът, най-висшият алтруизъм не са чужди, че ний сме способни да се борим и да умираме за идеалите си, без да трябва непременно да дирим само “келепир” от борбата.

Дано от днес, стреснати от всичко, що ни припомня миналото, ний отворим в душите си двубоя между Ботевото и Бай-Ганьовското начало.

И да съсредоточим всички сили, за да помогнем на Ботевото начало да победи, за да се излекуваме от онази къртича слепота, която ни е нападнала и ни кара да ровим в пръстта, наместо да се издигаме все по-високо и да намираме, всеки от нас, своя връх “Вола”, дето да паднем за идеала си.

Нека днешният ден ознаменува възкресението на Ботевата българска душа и смъртта на Бай-Ганьовщината!…

——————————

в. „Слово”, 2 юни 1926 г.