ЧЕТЯЩА ЖЕНА

Азам Абидов

Превод от узбекски: Мария Филипова-Хаджи

ЧЕТЯЩА ЖЕНА

Една жена чете в усоето.
В тъмен ъгъл на килера.
Навежда се жената и чете.

Наоколо е мрак.
Само бледа светлинка
като крадец пробягва из усоето.

Чете жената под разплаканата свещ
и мечтите й в тъмното се гушат.

Каква ти четяща жена –
мечтата ми беше това…


* * *

Отдавна на моето рамо
змия е загнездила.

Очите ми заслепява,
устните ми затваря.

Не мога в безмълвието си
на Бога да благодаря.

На всичко отгоре – вали.
И аз раста. Отвсякъде. Все повече…

А Бог спи
          в натежалото ми сърце.